Cíl projektu

Cílem naší snahy je, aby vodní turistika byla příjemnou formou rekreace a aktivního odpočinku, nenarušená agresivním a bezohledným chováním lidí, kteří neznají své meze při konzumaci alkoholu.
Název „Voda nebo alkohol?“ ukazuje na možnost volby. Někteří vodáci chtějí na vodě poznat přírodu, odpočinout si a trochu si zasportovat. A naopak jiní, spíše nevodáci, z různých příčin berou vodu pouze jako příležitosti se opíjet až za hranici přijatelnou pro okolí. Náš projekt chce ukázat, že právě při první volbě je voda tím opravdovým zážitkem.
V tiskové zprávě si můžete přečíst další podrobnosti od partnerů této akce. Pokud máte nějaké další dotazy, prosím kontaktujte nás na alkohol~raft.cz.

 

Proč může být alkohol na vodě nebezpečný?

Alkohol nebo jiné návykové látky nejsou nejlepším společníkem pro mnoho sportů a platí to i pro splouvání řek. Některé vodácké skupiny vyráží na vodu proto, aby unikly ze všedního stereotypu. Je jim v podstatě jedno, kde jsou, hlavně že jsou někde pryč, kde se „mohou uvolnit“ a alkohol k tomu neodmyslitelně patří. Vodák nemusí být zapřísáhlý abstinent, ale pokud sotva drží pádlo a má problémy sedět v lodi, určitě to na bezpečnosti jeho osoby i skupiny nepřidá.

 

Alkohol bourá zábrany, které je nutné naopak posílit

Alkohol bourá zábrany a někdy i ty, které jsou potřeba na vodě naopak posílit – přirozený respekt z řeky a nepodléhání přílišnému hrdinství. V nižších dávkách zlepšuje náladu a působí paradoxně povzbudivě - časté jsou pocity euforie, uvolnění a ztráta zábran. To se pak přijede k nebezpečnému jezu a pro soutěživé hochy je to výzva. To se přeci sjet dá, ne? Ano dá, ale cesta od jezu je už náročnější a někdy se nemusí povést.
Ve větších dávkách je alkohol naopak tlumivý. Dostavují se poruchy vnímání a koncentrace, koordinace pohybů („vrávorání"), úsudku a rozhodování, a také se prodlužuje reakční čas. Na řece potřebujeme mít zdravý úsudek a odhadnout blížící se nebezpečí. Nikdy nevíte, co se může stát – padlý strom, jez, náhodné převržení.

 

Alkohol je nejčastější příčinou tonutí vodáků na řekách

Nejčastější příčinou utonutí vodáků je splouvání nebezpečných jezů pod vlivem návykových látek. Díky alkoholu dochází k podcenění situace při rozhodování o splutí a tak jsou sjížděny obvykle i jezy s několika varovnými cedulemi. Vodák, který se po splutí jezu převrátí a zůstane pod jezem ve vodním válci, nemá obvykle síly vyplavat a velmi rychle se stává pasivním i díky podchlazení. Nezbývá mu nic jiného, než čekat na pomoc. Jenže také záchranáři budou muset kvůli jeho nezodpovědnosti riskovat svůj život při pokusech o vytažení z válce. Jeden z mnoha příkladů, který se stal v roce 2016:
Na Vltavě u obce Jamné dva kanoisté převrhli kánoi. Jeden z nich zmizel pod hladinou, ale druhý ho vylovil a dopravil na břeh, kde byl oživován. Než však byl dopraven na břeh, plul jim na pomoc druhý kanoista, který rovněž z kánoe vypadl, ale doplaval ke břehu sám. Policie u oživovaného naměřila 1,67 promile a u převrženého "zachránce" dokonce 2,81 promile + omamnou látku. Oba byli převezeni k vystřízlivění.
V roce 2016 u smrtelné nehody na jezu Brejlov byl také zjištěn u utonulého alkohol.

 

Alkohol způsobuje rychlejší podchlazení

Vodákům bývá na vodě často zima. Někteří vyrážejí na vodácké akce pořádané již na jaře a sjíždí úseky během tání nebo dešťů. I během léta se může stát, že je chladněji a přesto se řeky splouvají. Mnozí lidé si myslí, že když se napijí alkoholu, zahřejí se. Efekt je přesně opačný, naopak se způsobí větší podchlazení. Lidské tělo reaguje na podchlazení tím, že centralizuje krevní oběh a omezuje krevní zásobení končetin. Jenže alkohol způsobí rozšíření cév a tím dochází k větší cirkulaci krve i do periferie, což vede k výrazným ztrátám tepla. Podchlazení se tím prohloubí a vodák může být ohrožen na životě. Při snaze o sebezáchranu plaváním ke břehu dojde velmi rychle k vyčerpání sil.

 

Pravidla plavebního provozu zakazují řídit loď pod vlivem alkoholu

Na řízení lodě pod vlivem alkoholu pamatují i právní předpisy ČR. Zákon o vnitrozemské plavbě a zákon upravující opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami stanovuje, že vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek. Za přestupek hrozí pokuta v přestupkovém řízení až do 100 000 Kč.
Tento úplný zákaz platí již mnoho desítek let a nikdy nebyl s vodáky konzultován ani ho vodáci nikdy neiniciovali. Jen nebyl ze strany dotčených úřadů důsledně na nesledovaných vodních cestách vymáhán. Po několika smrtelných nehodách a množství zranění začaly úřady s preventivními akcemi na kontrolu alkoholu i u vodáků na turisticky vyhledávaných řekách.

 

Řeka není odpadkový koš

Pro mnoho vodáků se stává řeka odpadkovým košem. PET lahve s alkoholem mají volně na provázku za lodí a voda se jim postará o chlazení. Jenže často dochází k utržení provázku o větev nebo jinou překážku schovanou pod vodou a díky tomu se v řece ocitají odpadky. Taktéž na březích, hlavně u jezů, jsou prázdné láhve pohazovány volně do přírody. Řeka není odpadkový koš, a protože pozemek někomu patří, musí pak někdo jiný za vodáky uklízet jejich nepořádek. Nedivme se, že nás pak majitelé pozemků nemají rádi.